تاريخ : سه شنبه 23 آبان 1398برچسب:, | 1:7 | نویسنده : Hadis

 

دیشـــب خـــــــدا آروم صـــدام كـــرد و


گفــــت : خــــــــــوابی ؟

عشــــقت داره قــــربون یــــكی دیــــگه میــره ؛

اونـــوقت تــــو راحت خوابیـــــــــــدی ..؟

لبخنــــدی زدم و گفتــــم : خــــــــــــدا جونم !

این همون مخــــلوقی هست كه وقتـــــی آفریدیـــش

به خودت آفـــــرین گفتی ..!

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 8 فروردين 1392برچسب:, | 15:39 | نویسنده : Hadis

بعضی وقتا سکوت میکنی
چون اینقدر رنجیدی که نمی خوای حرفی بزنی ...

بعضی وقتا سکوت میکنی
چون واقعآ حرفی واسه گفتن نداری ...

گاه سکوت یه اعتراضه ،

گاهی هم انتظار ...

اما بیشتر وقتا سکوت واسه اینه که
هیچ کلمه ای نمی تونه غمی رو که توو وجودت داری ، توصیف کنه

 تاريخ : پنج شنبه 21 دی 1391برچسب:, | 20:48 | نویسنده : Hadis

 

                                                      

 

 

 

 

امروز كه از خواب بيدار شدم

از خودم پرسيدم: زندگي چه مي گويد؟

جواب را در اتاقم پيدا كردم...

پنكه گفت: خونسرد باش!

سقف گفت: اهداف بلند داشته باش!

پنجره گفت: دنيا را بنگر!

ساعت گفت: هر ثانيه باارزش است!

آيينه گفت: قبل از هر كاري، به بازتاب آن بينديش!

تقويم گفت: به روز باش!

در گفت: در راه هدف هايت، سختي ها را هُل بده و كنار بزن!...

 
زمين گفت: با فروتني نيايش كن!

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 21 دی 1391برچسب:, | 20:17 | نویسنده : Hadis

 

 

خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ، خیانت می تواند دروغ دوست داشتن

باشد ، خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ، خیانت می تواند

جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد

                                                                        ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 20 دی 1391برچسب:, | 13:31 | نویسنده : Hadis

 

 

سهراب گفتی:چشمها را باید شست....

     شستم ولی !....

     گفتی:جور دیگر باید دید....

     دیدم ولی !...

     گفتی زیر باران باید رفت....

     رفتم ولی !....

     او نه چشمهای خیس و شسته ام را..نه نگاه دیگرم را...هیچ کدام را ندید!!!!!

     فقط در زیر باران با طعنه ای خندید و گفت:

     دیوانه باران ندیده......

 ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 9 آذر 1391برچسب:, | 19:5 | نویسنده : Hadis

                                                  


 

برای تو زندگی میکنم..به عشق تو زنده هستم..اگرنباشی دیگر نی

 

 

 

تویی که بودنت به من همه چیز می دهد..هرجابروی دلم به دنبال تو می رود

 

    

عشق تو....حضورتو...به من نفس میدهد هوای بی

 

 

تودرقلبمی وتنها نیستی..تومال منی وهمه زندگیم هستی....


 ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 9 آذر 1391برچسب:, | 17:39 | نویسنده : Hadis

 

در تنهایی خود لحظه ها را برایت گریه کردم

در بی کسیم برای تو که همه کسم بودی گریه کردم

در حال خندیدن بودم که به یاد خنده های سرد و تلخت گریه کردم

در حین دویدن در کوچه های زندگی بودم که ناگاه به یاد لحظه هایی که بودی و اکنون نیستی ایستادم و آرام گریه کردم

ولی اکنون می خندم آری میخندم به تمام لحظه های بچگانه ای که به خاطرت اشک هایم را قربانی کردم

 

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 23 آبان 1391برچسب:, | 1:55 | نویسنده : Hadis

 

دلم نه عشق میخواهد نه دروغهای قشنگ

نه ادعاهای بزرگ نه بزرگهای پر ادعا

دلم یک فنجان قهوه داغ میخواهد و یک دوست

که بشود با او حرف زد و بعد پشیمان نشد !!

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 23 آبان 1391برچسب:, | 1:44 | نویسنده : Hadis

 

در تنهایی خود لحظه ها را برایت گریه کردم

در بی کسیم برای تو که همه کسم بودی گریه کردم

در حال خندیدن بودم که به یاد خنده های سرد و تلخت گریه کردم

در حین دویدن در کوچه های زندگی بودم که ناگاه به یاد لحظه هایی که بودی و اکنون نیستی ایستادم و آرام گریه کردم

ولی اکنون می خندم آری میخندم به تمام لحظه های بچگانه ای که به خاطرت اشک هایم را قربانی کردم

 

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 23 آبان 1391برچسب:, | 1:37 | نویسنده : Hadis

 

کاش می فهمیدی برای این که تنهایم تو را نمیخواهم ...
برعکس ، برای این که میخواهمت ؛ تنهایم !صفحه قبل 1 2 صفحه بعد